Obaveštenje u vezi sa statusnom promenom

Obaveštavamo vas da je privredno društvo DELTA REAL ESTATE d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 8a, u skladu sa zakonskim odredbama, otpočelo postupak statusne promene – pripajanja privrednog društva BLISTER PROPERTIES d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 8a, čiji je osnivač i jedini član društvo DELTA REAL ESTATE d.o.o. Beograd, a u skladu sa Nacrtom Ugovora o pripajanju koji je objavljen na sajtu Agencije za privredne registre dana 08.02.2022. godine.

Društvo BLISTER PROPERTIES d.o.o. Beograd, u skladu sa odredbama člana 486. Zakona o privrednim društvima, prestaće da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije, prenoseći celokupnu svoju imovinu i obaveze na društvo DELTA REAL ESTATE d.o.o. Beograd, danom upisa statusne promene u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Sve informacije u vezi sa objavom nacrta Ugovora o pripajanju možete da pronađete na internet strani Agencije za privredne registre na linku u sekciji “Objavljeni dokumenti”.