Distributivno-logistički centar DTS 1

Distributivno-logistički centar u Staroj Pazovi izgrađen je za potrebe kompanije Delta Transportni Sistem, koja je lider u oblasti pružanja logističkih usluga u Srbiji i regionu

Strateški centar je pozicioniran tako da omogući laku dostupnost svim značajnim saobraćajnicama, uz sam autoput, između Beograda i Novog Sada.

Parcela na kojoj se nalazi objekat obuhvata više od 9ha, a prvom fazom izgradnje obuhvaćeno je preko 20.000m². Na istoj parceli planirana je izgradnja kroz ukupno tri faze.

0
0
Savremeni prostor za lidere u transportnoj industriji

Ukupan kapacitet distributivno-logističkog centra je 26.000 paletnih mesta i mogućnost raspolaganja na pet različitih temperaturnih režima od -20˚C do + 25˚C.  

Kompanija Delta Transportni Sistem (DTS) poseduje najveću flotu u Srbiji i raspolaže sa prostorom koji može da prihvati i distribuira 3.000 paleta robe na dan. Ovi kapaciteti pomažu da se opsluži mreža od 15.000 kupaca širom Srbije.

DTS Magacin
Saradnja investitora i lokalne zajednice

Izgradnja prve faze objekta završena je za sedam i po meseci zahvaljujući dobro okupljenom timu naše kompanije, saradnika na projektu i lokalnim vlastima, koje su omogućile pravovremeno izdavanje dozvola u opštini Stara Pazova.

GALERIJA

Galerija projekta

MAPA