Zadužbina – Sunce

Centar „Sunce“ je prva, od ukupno dve zadužbine kompanije Delta Holding. Nakon više od sedam decenija, ovim projektom otvoreno je novo poglavlje zadužbinarstva u Srbiji

Na površini od 2.500m², obezbeđen je smeštaj i svi potrebni prateći sadržaji za ukupno 80 dece i mladih osoba sa invaliditetom. Izgradnja centra je započeta u septembru 2011. godine, a završena samo 10 meseci kasnije, kada su već krajem juna simbolično predati ključevi tadašnjem gradonačelniku Beograda.

Projektantski tim naše kompanije u saradnji sa Delta Fondacijom i predstavnicima centara za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine sa invaliditetom razvili su optimalnu šemu objekta koja zadovoljava apsolutno sve potrebe budućih korisnika, a važno je i pomenuti činjenicu da su prilikom izgradnje primenjeni najsavremeniji standardi i inostrana iskustva u ovom segmentu.

0
0
Realizovano u saradnji sa Delta Fondacijom
Zadužbina za pomoć zajednici

Odluka da se „Sunce“ izgradi i donira baš u svrhu smešataja i boravka dece i omladine doneta je na osnovu obimnog istraživanja i detaljne analize institucija socijalne zaštite. Procenjeno je da iako u Srbiji postoji veliki broj društvenih grupa koje su ugrožene, najveći prioritet u trenutku odluke o izgradnji imale su mlade osobe sa invaliditetom koje su imale velikih problema sa kapacitetima za smeštaj i dnevni boravak.

Пусти видео запис
Prijatano i zeleno mesto za boravak, blizu porodice

„Sunce“ je objekat višestruke namene, sa jedne strane on služi kao mesto koje brine o deci i mladim osobama sa invaliditetom, pomaže im da razviju svoje sposobnosti i na kraju ih osposobljava da se uključe i postanu ravnopravni članovi društva u kojem žive. Sa druge strane, objekti poput ovog u velikoj meri čine lakšim život roditelja,  pomažući im u svakodnevnoj brizi o njihovoj deci.

U prostranom dvorištu su postavljene sprave za vežbanje, a u saradnji sa Delta Agrarom zasađen je voćnjak sa jabukama i trešnjama, kao i leja sa lekovitim biljkama.

• 6 prostorija za dnevni boravak
• 9 RADNO-terapeutskih radionica
• PROSTORIJA ZA PRUŽANJE ZDRAVSTVENE NEGE
• fiskulturna sala
• senzorna soba

GALERIJA

Galerija projekta

MAPA

[