Pokretanjem reciklaže biootpada utičemo na smanjnje zagađenja i efekta staklene bašte

U okviru inicijative „Cirkularne zajednice u Srbiji“, hoteli Crown Plaza, Radison Collection, kao i ketering Sava Cantra pronašli su rešenje za biootpad i u saradnji sa kompanijom Esorton otpočeli njegovu preradu u električu i toplotnu energiju.

Ova tri objekta u okviru Delta Real Estate grupe su za mesec dana prikupili 5,8 tona biootpada i preusmerili ih na reciklažu, na taj način ostvarili smo ušteda od 4 tone CO2, koju bi u drugom slučaju 190 stabala razgrađivala godinu dana. Samim tim obezbedili smo pozitivan uticaj na ekologiju i smanjuje se efekat staklene bašte doprinoseći borbi protiv klimatskih promena.

Zaposleni u kuhinji u okviru ova tri objekta prošli su kroz obuku pravilnog sakupljanja i odvajanja ostataka od hrane, kako bi se omogućilo maksimalno iskorišćenje biootpada i omogućila efikasnija proizvodnja električne i toplotne energije.

Procene pokazuju da se godišnje generiše oko 2,95 miliona tona komunalnog otpada, od čega 40% čini biootpad u koji ulazi i otpad od hrane, koji završava na deponijama. Reciklažom ovog biootpada smanjuje se količina otpada na deponijama, kao i emisija metana, gasa koji direktno doprinosi zagađenju.

Prerada biootpada od hrane u električnu i toplotnu energiju predstavlja multifunkcionalno rešenje koje donosi brojne prednosti za životnu sredinu, ekonomiju i društvo. Implementacija ove tehnologije doprinosi održivom razvoju, smanjuje negativan uticaj otpada i pomaže u prelasku na zelenu energiju, čineći naše zajednice zdravijim i otpornijim na klimatske promene

Ovom inicijativom, još jednom smo pokazali da je naša kompanija posvećena očuvanju životne sredine i da kontinuirano unapređuje ekološke prakse.