Ugostili smo studente Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Prošlog petka, na gradilištu Sava Centra, uoči Internacionalnog događaja „April in Belgrade“, a pod okriljem Međunarodnog udruženja studenata građevinarstva – IACES, ugostili smo studente Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

 

Studenti su dobili jedinstvenu priliku da se na licu mesta upoznaju sa primenom visokih tehnologija u građevinarstvu, te su na taj način stekli uvid u nove trendove i načine rada u ovoj industriji. Takođe, poseta im je omogućila da se detaljnije informišu o procesu rekonstrukcije kulturno-istorijskih spomenika, te da se upoznaju sa specifičnim izazovima koji se javljaju u tom procesu. Kroz direktan kontakt sa profesionalcima iz ovog polja, studenti su dobili priliku da postave pitanja i razmene ideje, što će im biti od velike koristi u daljem akademskom radu.

 

Tokom posete, mladi ljudi su upoznati sa principima zelene gradnje, energetskom efikasnošću, digitalizacijom i ostalim savremenim tehnologijama koje se koriste u procesu obnavljanja Sava Centra, a predstavnici naše kompanije su im pružili neophodne informacije i objasnili kako se ove tehnologije primenjuju u praksi.

Odgovorna gradnja se tiče svih nas i zato je naša odgovornost da prenesemo tu svest na mlađe generacije kako bi nastavili sa gradnjom održivih, energetski efikasnih i ekološki prihvatljivih objekata za bolju budućnost naše planete.

 

Smatramo da je deljenje iskustava sa budućim stručnjacima od krucijalne važnosti za unapređenje i održivost naše industrije, zato ćemo uvek rado ugostiti mlade, pametne i ambiciozne ljude. 

 

Takođe, želimo izraziti zahvalnost fakultetu, IACES-u i studentima na sjajnoj atmosferi, dinamičnim interakcijama i zanimljivim pitanjima koja su doprinela uspešnoj i kvalitetnoj poseti za sve prisutne.